Termeni și condiții generale

Livrările, serviciile și ofertele Change Tech S.R.L., denumite în continuare CHT, sunt făcute exclusiv pe baza acestor termeni și condiții. Acești termeni și condiții se aplică întregii zone europene și se bazează pe o recomandare a Asociației Industriei Electrice și Electronice din Austria.

1.Generalități

Acești termeni și condiții fac parte integrantă din fiecare ofertă și din tranzacțiile legale asociate cu Change Tech S.R.L., numită în continuare CHT. Acordurile abateri, în special cele care contravin acordurilor verbale, sunt eficiente din punct de vedere juridic numai dacă acestea au fost confirmate în scris de către CHT. CHT nu recunoaște termenii și condițiile clientului care intră în conflict sau diferă de acești termeni și condiții. Documente tehnice, precum și mostre, cataloage, broșuri, ilustrații și asemenea rămân întotdeauna proprietatea intelectuală a CHT. Orice utilizare, reproducere, distribuție, publicare și demonstrație necesită acordul expres al CHT.

2.Încheierea contractului

O ofertă de contract sau o comandă de la client necesită o confirmare a comenzii din partea CHT. Dacă confirmarea comenzii transmise de CHT nu este contrazisă de client imediat după primire, tranzacția legală este considerată a fi încheiată prin acceptare implicită. Ofertele sunt valabile timp de 1 lună de la data emiterii sau până la data de valabilitate specificată în ofertă.

3.Prețurile

Prețurile sunt de fabrică și livrări în România, exprimate în € plus impozitul legal pe vânzări. Se va factura în RON, la schimbul valutar din ziua facturării. Livrările pe piața internă a UE sunt scutite de impozitul pe vânzări doar dacă este specificat numărul de identificare valabil al destinatarului (numărul UID) al comenzii. Condițiile noastre de livrare și plată se aplică. Prețurile de listă sunt valabile până când apare o nouă listă de prețuri. Sub rezerva erorilor. Când trimiteți la o adresă terță parte (de exemplu, clienții finali), CHT percepe o taxă de procesare de 10 €.

4.Livrări și servicii

Livrarea are loc pe cheltuiala și riscul clientului. Livrările parțiale sunt posibile. Odată cu predarea mărfurilor către transportator, riscul de deteriorare și distrugere - chiar și cu livrare „gratuit la destinație” sau „livrare gratuită” - trece către client. Sediul CHT este convenit ca locul de performanță pentru livrare și plată. CHT este liberă să aleagă tipul de expediere a mărfurilor și mijloacele de transport. Adresa clientului este utilizată în general ca adresă de livrare. Perioadele de livrare sunt supuse livrării corecte și în timp util de către furnizorii din amonte de CHT. Dacă o dată fixă nu a fost convenită în mod expres, termenele de livrare nu sunt întotdeauna obligatorii. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, datele de livrare menționate sunt de la locul de expediere (foste lucrări). Forța majoră și alte evenimente sau evenimente neprevăzute care nu pot fi influențate de CHT, cum ar fi litigiile industriale, măsurile guvernamentale, întreruperile de trafic, întreruperile în aprovizionarea cu energie și accidentele de circulație pentru care CHT sau furnizorii săi nu sunt responsabili, scutesc CHT de obligația de a furniza pe durata efectelor lor, chiar dacă au avut loc la furnizori sau la furnizorii acestora din amonte; cu toate acestea, în orice caz, numai în măsura în care CHT dovedește aceste evenimente pentru client ca fiind cauza perturbării performanței. Dacă livrarea devine imposibilă din cauza evenimentelor menționate, obligația CHT de a livra expiră în aceleași condiții. În general, schimbul de mărfuri este posibil numai în termen de 14 zile de la data livrării, cu condiția ca mărfurile să fie în ambalajul lor original (sigiliu nedeteriorat), neutilizate și returnarea să fie gratuită pentru CHT.

5.Daune la transport

Bunurile CHT sunt ambalate într-un mod obișnuit în industrie. Clientul suportă daune de transport cauzate de forța majoră sau alte riscuri excluse din asigurarea de răspundere civilă a transportatorului. În general, mărfurile sunt asigurate numai împotriva pagubelor sau pierderilor în tranzit la comanda scrisă și pe cheltuiala clientului.

6.Costuri de transport

Livrările în România sunt fără costuri de transport dintr-o sumă netă de factură de 300 EUR, inclusiv o suprataxă de cantitate mică de 5 €. Furnizăm EXW Amaliendorf și Sâncraiu de Mureș în restul pieței interne a UE și în țările terțe. INCO-TERMENII se aplică la încheierea contractului.

7.Notificare de defecte și garanție

Beneficiarul mărfii este obligat să le examineze imediat după livrare și să raporteze CHT orice defecte de recunoscut imediat în scris. Defectele ascunse și, prin urmare, nu pot fi recunoscute imediat, trebuie raportate în scris la CHT cel târziu în șapte zile după livrare. În cazul în care termenele și prevederile menționate mai sus pentru notificarea defectelor sau a daunelor de transport nu sunt respectate, clientul va pierde garanția, cu excepția cazului în care este vorba de o tranzacție de consum. Dacă un defect devine evident la un moment ulterior, dar înainte de expirarea perioadei de garanție legală sau convenită, clientul trebuie să notifice CHT în acest sens imediat în scris. Dacă omisiunea notificării în timp util, se consideră că mărfurile au fost aprobate, cu excepția cazului în care este o afacere de consum. În ceea ce privește răspunderea produsului, CHT nu răspunde pentru daune cauzate de instalare, punere în funcțiune sau depozitare necorespunzătoare, precum și influențe mecanice, care se abat de la instrucțiunile de exploatare. CHT nu își asumă nici o răspundere pentru costurile ulterioare. La opțiunea CHT, cererea de garanție este îndeplinită fie prin repararea sau schimbul mărfurilor respinse, cu excepția cazului în care este imposibilă repararea sau schimbul. Piesele și produsele înlocuite devin proprietatea noastră. Costurile forței de muncă asociate cu înlocuirea pentru remedierea defectului vor fi recunoscute de CHT în conformitate cu următoarele reguli, până la valoarea unei livrări de înlocuire: Dacă se suspectează un defect material de produs CHT, procedura trebuie clarificată în mod evident cu ajutorul nostru. Doar tarifele locale în cadrul programului normal de lucru legal sunt recunoscute în cadrul unei proceduri profesionale. CHT își rezervă dreptul de a comisiona un furnizor de servicii de încredere pentru depanare și înlocuire în cazul călătoriilor disproporționate și repetate.

8.Returnarea mărfurilor

Vă rugăm să taxați returnarea suficient. Livrările care nu sunt plătite în avans vor fi percepute. Fără un număr RMA (poate fi solicitat pe pagina noastră de internet la www.ta.co.at în secțiunea Suport / RMA) și un raport de eroare detaliat, nu este posibilă procesarea rapidă. Bunurile livrate fără defecte vor fi preluate numai în cazuri speciale și cu acordul nostru scris și prealabil. Comenzile personalizate sau comenzile speciale nu pot fi preluate în niciun caz. De asemenea, mărfurile ambalate inițial sau deteriorate nu mai sunt excluse de la livrarea returului. Efortul de procesare va fi perceput. Pentru returnarea mărfurilor defecte, vă rugăm să rețineți „Condițiile de reparație și service”. Vă rugăm să taxați returnarea mărfurilor sincer suficient. Livrările care nu sunt plătite în avans vor fi percepute. Bunurile livrate fără defecte vor fi preluate numai în cazuri speciale și cu acordul nostru scris și prealabil. În plus, un credit este posibil numai dacă

  • mărfurile sunt neutilizate și în ambalajul lor original
  • corespunde stării actuale a tehnicii
  • returul este gratuit pentru noi și
  • numărul de factură este dat

O informație obligatorie despre returnarea mărfurilor este posibilă numai după evaluarea din fabrica noastră. Se va emite un credit pentru articolele returnate și acceptate, din care vor fi deduse 15% din prețul de listă (cel puțin 5 € pe dispozitiv). Comenzile personalizate sau comenzile speciale nu vor fi returnate.

9.Condițiile de plată

Dacă nu este convenit altfel, toate facturile trebuie plătite în avans. Transferul trebuie făcut gratuit. Plățile pot fi efectuate numai în contul specificat în confirmarea sau facturarea comenzii, cu efectul descărcării datoriei. TVA trebuie plătită integral din prețul total după facturare. Plățile primite sunt contabilizate pentru cea mai veche cerere. Dacă termenul de plată este depășit, CHT va percepe o dobândă de neplată de 12%.

10.Păstrarea titlului

Toate mărfurile livrate sau transferate în alt mod rămân proprietatea CHT până la achitarea integrală a prețului de achiziție. În cazul facturilor curente, proprietatea rezervată servește drept garanție pentru toate creanțele restante.

11.Locul executării și jurisdicția

Locul prestației pentru ambii parteneri contractuali este sediul CHT. Părțile contractante convin asupra jurisdicției interne române. Pentru toate litigiile care apar între părțile contractante, instanța responsabilă cu domiciliul CHT este convenită, cu condiția să nu fie o tranzacție de consum.

12.Legea aplicabilă

Se aplică legea din România. Aplicabilitatea legislației ONU privind vânzările este expres exclusă. Limba contractului este româna.

13.Stocarea datelor

Clientul este de acord ca CHT să stocheze și să prelucreze datele sale personale în măsura în care este necesar în scopuri comerciale și în sfera de aplicare a legii privind protecția datelor. Clientul este obligat să notifice CHT asupra modificărilor adresei sale rezidențiale sau de afaceri, atât timp cât tranzacția legală nu este completă de ambele părți. În caz de eșec în acest sens, se consideră că declarațiile au fost primite și dacă sunt trimise la ultima adresă publicată.

Condiții de reparații și service

1.Reparații

Dacă dispozitivul se află în afara perioadei de garanție de 2 ani sau deteriorarea este cauzată de o manipulare necorespunzătoare (supratensiune sau altele asemenea), costurile vor fi percepute în conformitate cu prezentarea generală a prețurilor de mai jos.

Dacă o reparație nu mai este posibilă, veți fi informat. Dacă descrierea erorii nu este suficientă, efortul suplimentar administrativ și tehnic este inclus indiferent de perioada de garanție 30 €, - facturat. Nu ne asumăm în mod explicit costurile forței de muncă asociate cu schimbul de bunuri sau cheltuielile pentru determinarea defectului.

2.Reparații cu înlocuirea dispozitivului

În general, înlocuirea dispozitivului trebuie să fie convenită cu un angajat de la Technische Alternative RT GmbH și este un serviciu voluntar din partea noastră. Dispozitivul defect trebuie să ne fie returnat integral în termen de o lună de la primirea dispozitivului de înlocuire cu avizul de livrare anexat și schimbul de însoțire. În plus, solicitând un dispozitiv de înlocuire, clientul este de acord cu următoarele condiții:

  • Pentru fiecare înlocuire a dispozitivului în afara perioadei de garanție se va percepe o taxă de procesare de € 45, (65 €, - pentru numărul de serie UVR1611 <96269)
  • Nu este posibil să schimbați un UVR1611 cu un număr de serie sub 50000.
  • Nu se va percepe nicio taxă de procesare pentru dispozitive în perioada de garanție. Excepție sunt dispozitivele deteriorate de o manipulare necorespunzătoare.
  • Se poate aplica și o taxă de reparație forfetară.
  • Dacă reparația dispozitivului nu mai este posibilă sau nu este rentabilă, se va percepe valoarea dispozitivului de înlocuire. 

3.Plângere nejustificată

Dacă dispozitivul nu este defect în timpul inspecției (erori de funcționare, instrucțiuni ale utilizatorului nerespectate), dispozitivul va fi returnat pentru o taxă forfetară de inspecție de 30 €.

4.Costuri de ambalare și transport

Nu percepem costuri de livrare pentru transporturile din UE. În țările din afara UE, costurile vor fi percepute pe baza efortului efectiv. Serviciul de expediere gratuit spre noi va fi ulterior taxat.

5.Siguranța datelor

Nu acceptăm nici o răspundere pentru pierderea de date.

Prezentare generală a prețurilor pentru reparații și service:

Preturi reparatii

Notificare: 

Termenele și condițiile generale, precum condițiile de reparații și service, sunt în conformitate cu termenele aferente oferite de partenerul și furnizorul nostru de utilaje Technische Alternative RT GmbH.